Obsługa BHP firm

Zgodnie z wymogami 23711§2 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby BHP proponujemy państwu stałą obsługę państwa firmy w zakresie BHP - outsourcing.

Usługa jaką Państwu oferujemy jest rozwiązaniem korzystnym zarówno dla dużych jak i małych przedsiębiorstw. Obsługa BHP polega  na całkowitym przejęciu przez BHP ŚWIERAD,  zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Państwa firmie.

Przenosząc zadania związane z pełnieniem obowiązków służby BHP na wykonawcę, uzyskujecie Państwo wykonanie usług po niższym koszcie, za to z gwarancją lepszej jakości. Wykorzystanie OUTSOURCINGU BHP pozwoli Państwu skoncentrować się na podstawowej działalności, na realizacji priorytetowych celów i zadań związanych z zasadniczą sferą działalności Państwa przedsiębiorstwa.

W ramach OBSŁUGI BHP przejmujemy obowiązki służby BHP, prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe, a także zajmujemy się kompleksowo wszystkim co dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwa firmie, w tym m.in.:

 • analizujemy i oceniamy ryzyko zawodowego oraz sporządzamy dokumentację dotyczącą ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • bieżąco informujemy pracodawcę o stwierdzonych brakach i zagrożeniach występujących w zakładzie pracy oraz przedstawiamy wnioski profilaktyczne w celu ich likwidacji,
 • prowadzimy wszelką niezbędną dokumentacje dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opracowujemy zasady gospodarki odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej,
 • sprawdzamy stanowiska pracy pod względem BHP i ergonomii pracy,
 • opracowujemy instrukcje BHP i PPOŻ, regulamin pracy, procedury, szkolenia okresowe, itp.,
 • sporządzamy okresowe kontrole i analizy stanu BHP,
 • prowadzimy niezbędne rejestry wymagane przepisami prawa pracy,
 • przeprowadzamy dochodzenia powypadkowe,
 • wykonujemy tabele norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • reprezentujemy klienta w trakcje kontroli np. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • bierzemy udział w dokonywaniu badań środowiskowych,
 • współpracujemy z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami sporządzając skierowania na badanie - badania lekarskie.

Cena OBSŁUGI BHP jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa oraz branży w jakiej działa firma.

Klientom korzystającym z oferty outsourcingu proponujemy również kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, dzięki którym pracownicy będą wiedzieli jak udzielać pierwszej pomocy w razie wypadków oraz usługę konserwacji, przeglądu,legalizacji, sprzedaży, montażu gaśnic i hydrantów.W swojej ofercie posiadamy także sprzedaż, dostawę oraz montaż znaków, apteczek pierwszej pomocy oraz instrukcji BHP, PPOŻ jak i niezbędnych znaków informacyjnych, ostrzegawczych i ewakuacyjnych.