Kursy pierwszej pomocy

Zgodnie z § 44 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp każdy pracodawca jest obowiązany prowadzić szkolenia okresowe wyznaczonych pracowników, którzy będą odpowiadali za zaopatrzenie, obsługę apteczek oraz udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.

Pierwsza pomoc przedmedyczna bardzo często ratuje życie!

Przepis nie przytacza ilu pracowników powinno zostać przeszkolonych, jednak musi to być taka liczba, która zapewni przynajmniej jednego pracownika na każdej zmianie.

Proponujemy Państwu profesjonalny kurs prowadzony w oparciu o filmy, pokazy, ćwiczenia
praktyczne w tym, reanimację na fantomie.

Program szkolenia:

  1. Motywacja do udzielania pomocy przedmedycznej - przepisy prawne, aspekty psychologiczne.
  2. Rozpoznanie zagrożenia i postępowanie na miejscu zdarzenia, wzywanie kwalifikowanej pomocy.
  3. Ocena stanu poszkodowanego.
  4. Podstawowe czynności resuscytacyjne osób dorosłych i dzieci.
  5. Algorytmy postępowania - nauka praktyczna resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
  6. Opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn w przypadku zwichnięć lub złamań.

Zajęcia prowadzone są bardzo ciekawie, zgodnie ze światowymi standardami, przez instruktora pierwszej pomocy przedmedycznej w systemie Emergency First Response.

Dodatkowo w swojej ofercie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej firma BHP ŚWIERAD posiada:

  • instrukcje pierwszej pomocy przedmedycznej i zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia,
  • analizy wyposażenia apteczki w środki pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • przemysłowe apteczki pierwszej pomocy.