W swojej ofercie szkoleniowej posiadamy:

1 . Szkolenie wstępne dla:  

 • Pracowników na stanowisk robotniczych
 • Pracowników administracyjno- biurowych
 • Osób kierujących pracownikami
 • Pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

2 . Szkolenie okresowe dla:  

 • Pracowników na stanowisk robotniczych
 • Pracowników administracyjno- biurowych
 • Pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników służb medycznych ( lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni )
 • Nauczycieli
 • Dyrektorów placówek oświatowych
 • Przedstawicieli handlowych

 

W trosce o bezpieczeństwo obcokrajowców , którym przyswojenie wiedzy przekazywanej w języku polskim sprawia dużą trudność , dodaliśmy do oferty specjalistyczne szkolenia bhp w języku angielskim oraz ukraińskim.

 

3 . Szkolenia i kursy w języku angielskim:  

 • Szkolenie wstępne  dla pracowników administracyjno-biurowych
 • Szkolenie wstępne dla osób kierujących pracownikami
 • Szkolenie okresowe dla  pracodawców i innych osób kierujących
 • Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
 • Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

4 . Szkolenia i kursy w języku ukraińskim :  

 • Szkolenie wstępne na stanowiskach robotniczych
 • Szkolenie okresowe na stanowiskach robotniczych

Oferujemy również szkolenie:

 • Z metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego