Próby ciśnieniowe węży hydrantowych

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr 80 z 2006r., poz. 563 )§ 3.

„ pkt. 4. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. „ 

Każde badanie zakończone jest wydaniem "Świadectwa Badania".

Świadectwo określa:

  • datę przeprowadzonego badania,
  • metodę i sposób przeprowadzonego badania,
  • nazwę obiektu na którym zainstalowane są węże,
  • wnioski,
  • datę następnego badania.

Wąż po badaniu zostaje trwale oznaczony datą wykonania próby.